Begrepet «Klinikk Alta» ble introdusert av daværende finansminister fra Frp, Siv Jensen i juni 2017 på en lukket pressekonferanse på Scandic i Alta. Høyres Frank Bakke-Jensen og Marianne Haukland, samt Venstres Trine Nooth og vår alles Bengt Rune Strifeldt stadfestet Sivs proklamasjon.

Jeg bivånet konferansen. Finnmark Dagblads Oddgeir Isaksen streamet hele skøyen.

Den 11. november 2019 åpnet «Finnmarkssykehuset»s bunadskledde administrerende direktør Klinikk Alta på Alta Sentrum. Det er over 5 måneder siden.

Klinikk Hammerfest, i Alta

I Alta finnes i dag ikke et eneste veg- eller opplysningsskilt som sier hvor «Klinikk Alta» befinner seg. Vi ser et slitent skilt i Markveien som sier «Alta Helsesenter». Skiltet har manglet innhold og belysning i mange år. Passerer man det stusslige skiltet, treffer en på ei moderne oppslagstavle ved hovedinngangen til helsesenteret som sier: «Klinikk Hammerfest». Flere oppslagstavler innenfor opplyser også hvor «Klinikk Hammerfest» befinner seg i helsesenteret vårt.Alta Helsesenters første etasje

Det mest iøynefallende en ser når en trår inn på vårt helsesenter er et spisested med over 70 seter. Kafeen tilbyr varm mat og har en stående buffé til priser det lokale private serveringstilbudet bare kan drømme om å tilby. På kjøpskvitteringen fra spisestedet står ikke «Klinikk Alta» eller «Alta Nærsykehus», men «Kantine Alta helsesenter».

Husmannsplass

Ser en nærmere på «Finnmarkssykehuset»s hjemmeside fremstår «Klinikk Alta» som noe som er underlagt Klinikk Hammerfest, som en husmannsplass. Hvor er Klinikkens kontorlokaler, selvstendige administrasjon og avdelinger. De ansattes organisasjoners tilstedeværelse. Hvilken penn har den nye klinikklederen fått på kontorpulten sin. Jeg er redd at pennen er av den påholdne sorten.

Eides språklov

Så langt har en ikke sett noe til Siv & Frps lovede «Klinikk». De fem siste norske helseministrene har skrytt uhemmet av hva «Alta Nærsykehus» kommer til å bli. Det er nok kun disse 5 som bruker den politiske ordkonstruksjonen «nærsykehus». Den finnes neppe i våre ord- eller fagbøker. Ordet «Nærsykehus» vil sikkert komme opp i Nrks underholdningsprogram «Eides språklov». Når Bent Høie, Jonas Gard Støre og Ingalill Olsen skal forklare hva ordet betyr, vil nok seerne få seg en latter.

Direktør Cecilie Daae i Helse Nord vet på råd om sykehusstrukturen i Vest Finnmark.

Hun sier den 10. april:

«Finnmark har store avstander. Dette gjenspeiles i en godt utbygd prehospital tjeneste med bilambulanser, ambulansebåter og luftambulansetjenester. Dårlig vær og stengte veier vil alltid være en utfordring. Det er en av flere grunner til Klinikk Alta nå er oppgradert til å kunne ta imot flere pasienter med ulike problemstillinger».

Hvor er «Klinikk Alta»?