Noen ganger er det dags for å si ifra – si; at det holder nå. Tidenes morgen er et tøyelig begrep. Men siden tidlig 80-tall, så har min stemmegivning til fylkestinget gått til AP. Et AP, som jeg oppfattet som genuint i sitt sterke engasjement for Finnmark – på alle fronter.

Nå har Solberg-regjeringens regionreform, slått en kile inn i denne troa. Det er altså en regjering helt ute på høyrekanten i norsk politikk, som nå ser ut til å legge i ruiner Finnmark arbeiderpartis sterke politiske kraft gjennom årtier. Det lar Finnmark arbeiderparti skje.

Det er paradoksalt at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre som jo frekt og freidig har stelt i stand en tvangssammenslåing av Finnmark og Troms – stikk i strid med finnmarkingenes syn på den saken, skal kunne slippe så lett unna dette drastiske feilgrepet. At det til og med blir slik at det er Finnmark arbeiderparti – som til nå har kjempet mot dette vanviddet – som blir stående igjen som taperen, rent politisk.

For: Mens regjeringspartiene har kunnet sitte helt stille og se på, så har det oppstått en opprivende kamp innad i Finnmark arbeiderparti. Tillitsvalgte har tatt seg til rette. Det er betimelig for et partimedlem som meg, å spørre om det nå er slik at topp-tillitsvalgte kan sette i gang og ”ordne og fikse” under-cover – og så få en slags tilgivelse i ettertid. Og det er ikke hvilken som helst sak, man her har satt seg fore å fikse! Kan jeg, som medlem av Arbeiderpartiet, føle tillit og tiltro til de øverste tillitsvalgte som holder på slik? Jeg tror absolutt ikke det.

På Finnmark arbeiderpartis årskonferanse nylig ble partilederens solospill tatt ”til nåde.” Det var et mønster i stemmegivingen der. Partifeller i vest, sto mot partifeller i øst.

Nå, er partidemokratiet i funksjon hva angår nominasjon til nytt fylkesting – et fylkesting for Troms og Finnmark.

Og da ser det ut for å avtegne seg et mønster – likt det som fremsto på årskonferansen; at partifeller i vest og i øst har et fundamentalt ulikt syn på personkabalen til fylkestingslisten. At en allianse av de sterke kommunepartiene i Vest-Finnmark, nå har et omforent opplegg for å utmanøvrere fremtredende kandidater fra Øst-Finnmark. Kommunepartienes behandling av nominasjonskomiténs forslag, er så langt helt tydelig i så måte. Her pågår det en samordnet aksjon.

Alta arbeiderparti er tungt inne her. Alta arbeiderparti har vært positiv til regionreformen hele veien. Mot alle andre, så signaliserer de også tilslutning til den nye (ville) ideen om sammenslåing av sykehusene i Finnmark og UNN. Alta AP, har med andre ord en helt egen agenda, som ikke har noe klangbunn i det øvrige Finnmark.

Men i arbeiderparti-sammenheng, så ser det ut som Alta arbeiderparti har klart å bygge allianse til erkefienden Hammerfest, og til de andre kommunepartilagene i vestfylket. Og så, synes det å være viktig for Alta arbeiderparti å overkjøre sine partifeller i Øst-Finnmark. Muligens, som en ”hevn” for at ikke alle tiljublet det meningsløse sykehuskravet fra den kanten.

Hvis tanken til Alta arbeiderparti er å splitte fylkespartiet slik at det mister enhver politisk innflytelse, så er de nok på god vei. Med sin proteksjonistiske tankegang, så antar jeg at Alta arbeiderparti synes det er helt på sin plass å legge til rette for et splittet fylkesparti. Med de konsekvenser det måtte få.

For et menig partimedlem som meg, så kan jeg forholde meg enkelt til intrigene. Jeg kan ganske enkelt bestemme meg for at et parti som holder på slik, ikke fortjener tilslutning. Og så kan jeg finne meg noen andre å stemme på. Det skulle ikke forundre om resultatet blir slik.

Biografi for Svavar Bjørnsson