Nordlys ble stiftet på Karlsøy i Nord-Troms av presten Alfred Eriksen. Den kom med sin første utgave 10. januar 1902. Han mente at det trengtes et blad som kunne tale småkårs sak mot nessekongeveldet (regjeringen). Dessverre for småfolket (oss vanlige nordlendinger), og særlig finnmarkingene, fremstår avisa Nordlys i dag som et talerør for sittende regjerings reformiver og manglende miljøbevissthet. Enten det gjelder gruvedrift, tvangssammenslåinger av kommuner og fylker, desentralisering av tjenester eller annet fra regjeringens bord, så jatter redaktørene i Nordlys med. Og snakker ned samer, motstandere mot reformene (særlig Senterpartiet), forsvarsfolk, miljøbevisste, fiskere osv.; Ja alle som taler sentralmakta imot. Jeg tror Alfred Eriksen hadde snudd seg i graven om han hadde visst hvordan Nordlys var blitt!

Dere redaktører og dere politiske kommentatorene i Nordlys taler ikke småkårs folk (les; den vanlige nordlending) sin kamp mot tvangen og alle reformene vi blir utsatt for. Tvert imot blir vi sensurert, harselert med og møtt med påstander om populisme. Hvis dette fortsetter kan dere i Nordlys bare flytte redaksjonen til Oslo og Statsministerens kontor! Så kan dere bli en ren reklameavis for H, V, KrF og FrP sin politikk for oss i nord. Eller rettere sagt: Mangel på så dann politikk!

Gang på gang snakker dere i Nordlys ned de som er imot regjeringens tvangsreformer overfor folket i Finnmark og Troms. Tvert imot Alfred Eriksens tanker da han stiftet Nordlys for godt over 100 år siden. Det er på tide at Nordlys finner tilbake til sine røtter og sin berettigelse. Slik dere fremstår i dag motarbeider dere befolkningen i nord. For det er skammelig når dere politiske kommentatorene i Nordlys harselerer med dem som er motstandere av regjeringens politikk! Det er skammelig når dere i Nordlys sensurerer leserinnlegg som taler regjeringens politikk midt imot. Det er skammelig at Nordlys publiserer ledere som går på tvers av den allmenne folkemeningen i nord. Dere i Nordlys virker å ha mistet forståelsen med hvordan vanlige folk i landsdelen har det og hva de har å stri med i hverdagen. Og det er i seg selv skammelig!

«Kjære» kommentatorer og redaktører i Nordlys; Hvis dere fortsetter i samme stil som i dag, og kaller Sandra Borch, Jens Ingvald Olsen, Trygve Slagsvold Vedum, Helga Pedersen, Mads Gilbert, Ingalill Olsen, Ragnhild Vassvik, Torgeir Knag Fylkesnes med flere for populister og bakstrevere fordi de protesterer mot maktmisbruket mot befolkningen i nord, er det dere som fremstår som useriøse. Ikke dem. De gjør nemlig jobben dere skulle støttet dem i; nemlig å tale nordlendingens sak mot sentralmakta i hovedstaden. Dere burde tenke dere om! Og kanskje be om unnskyldning ..... På lederplass. I Alfred Eriksens ånd.