Arbeidet med å etablere en kobbergruve i Kvalsund er i gang. Lokalt og regionalt har Høyre jobbet for å få til denne industrisatsingen fordi vi mener den er riktig og viktig. Nå ser vi at miljøbevegelsen samler seg for å stanse selv grunnundersøkelsene på stedet. De får også støtte fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne, Rødt, Venstre, og nå også Senterpartiet i Finnmark. Den økende tendensen til motstand mot all industri i region bør bekymre oss.

Finnmark har de siste årene hatt et næringsliv som gjør det svært godt. Selv i et år der turistnæringen har tapt stort som følge av pandemien har vi nå lav arbeidsledighet i region, men dette skjer ikke av seg selv. Betydningen av petroleumsnæringens inntog i region må ikke undervurderes. Hammerfest er selvfølgelig det beste eksemplet på nettopp det. Oppdrettsnæringen har i lag med fiskerinæringen vokst betydelig og er nå en driver for aktivitet og verdiskapning. Så har ikke Øst-Finnmark i like stor grad fått tatt del i utviklingen. Mange spennende industriprosjekt har stanset opp som følge av et underdimensjonert og usikkert forsyningsnett for strømoverføring. Det må vi løse for å kunne utnytte mulighetene også i øst.

Når en skal sikre vekst i vår region basert på flere byråkrater, da tenker jeg at en selger en illusjon. Næringslivet vil alltid være vekstdriveren i Finnmark, og da må vi legge til rette at flere kan skape arbeidsplasser. Det kan være innenfor oppdrettsnæringen, ammoniakk produksjon i Båtsfjord, gruvedrift på Stjernøya, i Vestertana, i Sydvaranger og i Kvalsund. Og vi må få på plass en 420kV kraftlinje til østfylket.

For Høyre er det er også et stort miljøperspektiv knyttet til Nussir. Kobber er et svært viktig metall når Norge og verden skal gjennom et skifte der CO₂ utslipp reduseres. Norge og verden er storforbrukere av kobber der behovet øker sterkt som følge av satsing på miljøvennlig teknologi. I dag importeres det meste fra utviklingsland med langt svakere regulering med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Like fullt er engasjementet og demonstrasjonene i Kvalsund mot gruvedrift positivt for demokratiet. Dette bidrar til fokus på saken, og velgeren kan gjøre seg opp en mening og gjennom sin stemmeseddel påvirke denne og andre saker. Den planlagte gruven i Kvalsund bør komme i gang eller stanses gjennom demokratiets spilleregler, ikke av ulovlige aksjoner som har til formål å påføre så store kostnader at næringsaktøren bukker under av økonomiske årsaker.

Det å pakke kofferten, reise opp til Finnmark for gjennom ulovlige aksjoner stanse næringsaktivitet i vår region koster Naturvernforbundet en flybillett og en ferieuke, men det kan koste oss dyrt. Da er det langt større respekt i å demonstrere på Karl Johans gate og endre det politiske flertallet. Om vi etter valget har et flertall mot industriaktivitet i Finnmark vil mange være skuffet, men vi vil akseptere det. Slik skal og må demokratiet få virke.

Til betydningen for Finnmark, så anser selskapet selv at driften vil gi 150–200 arbeidsplasser i Kvalsund. Og en årlig omsetning er anslått til om lag 700 millioner kroner. Det betyr mye for regionen vår. Sånn skaper vi mer, kutter utslipp og bidrar til utvikling i Finnmark.