Vi håper alle i nord at det går mot bygging av terminalanlegg på Veidnes. Denne utbyggingen vil kreve maritime fagfolk. Disse mener vi må utdannes i hovedsak på Nordkapp Martime fagskole i Honningsvåg!

Hammerfest har nå siden 2007 vært nasjonalt senter for petroleumsnæringen i Barentshavet. Man har lykkes med å holde prosessarbeiderutdanningen i byen. Man har fått til utdanning av egen ungdom lokalt – det har vært en av suksessfaktorene for vekst og utvikling i byen!

Næringslivet i regionen står sammen i forhold til å understreke viktigheten av en lokalt- og regionalt forankret fagskole. For næringslivet er det viktig å kunne ta direkte kontakt med de lokale ressursene. Det er de som kjenner pulsen av næringslivet og lokalsamfunnet. Det er de som ser hva som skjer i sitt nærmiljø og kan selge inn utdanningstilbudene til ungdommen. Da må det finnes en lokal ledelse som har myndighet og ressurser.

For olje- og gassklyngen i Hammerfest har Nordkapp Maritime Fagskole vært svært viktig. De har vært proaktiv i utvikling av simulatortilbud, havarisenter og kurstilbud gjennom å lytte til næringslivet og ha kort vei fra behov til beslutning. Bare det at de er fast representert på næringslivets fagkonferanser som Barentshavkonferansen er ikke vanlig i skole-Norge.

Dette tror vi ikke hadde skjedd uten en sterk stedlig ledelse i Honningsvåg som har vært aktiv i å utvikle og rekruttere til det stedlige studietilbudet.

Kysten i Vest-Finnmark skal de neste ti-årene fortsette veksten innen havbruk og petroleum. Næringslivet trenger lokal arbeidskraft som liker å bo her i mørketid og midnattsol. Vi ser at samspillet mellom havbruksnæringen, petroleumsnæringen, fagskole og videregående opplæring krever lokal tilstedeværelse.

Hva ville satsingen på oljevernberedskap vært uten det sterke fagmiljøet i Nordkapp som raskt kom på banen og tok dialogen med næringen?

Hvem ville utdannet prosessarbeiderne på Melkøya dersom ikke lokale skoleledere så fremover sammen med lokalt næringsliv i Hammerfest?

Svaret er at dette har man fått til med å ha lokal ledelse, lokale fagmiljø og med å være på pulsen av det lokale næringsliv.

Derfor mener vi at forslaget om en selvstendig fagskole i Finnmark er viktig. Vi må utdanne ungdommen nær oss – da blir de værende og vi styrker både bosetting og utviklingsmuligheter. For å få til det må man ha beslutningsmyndighet og lokal ledelse. Nordkappregionens Næringshage og Hammerfest Næringsforening støtter styreleder i Nordkapp Maritime Fagskole i Finnmark, Per Åge Hansen, i kravet om lokal administrasjon. Nå mer enn noen gang trenger vi et lokalt kontaktpunkt med ledere som er nær på utfordringer og løsninger. Og ikke minst – det fortjener ungdommen!