Når du stiller til valg er det avgjørende at de som stemmer på deg og ditt partis program kan stole på deg! Som i 2015 og nå i 2019 kan velgerne være trygge på at jeg ikke har tenkt å flykte fra Arbeiderpartiet. Jeg vil ikke opptre som politisk rekved, men til enhver tid stå på våre forpliktelser overfor velgerne.

Personangrep og konspirasjonsteorier har jeg ikke tid til, eller interesse av. Min agenda er å fremme en politikk som er realistisk, og i samsvar med Sør-Varanger kommunes interesser og økonomi. Jeg ønsker alle gode krefter, offentlige og private aktører velkommen til å bidra i dette arbeidet.

Når det gjelder store infrastrukturprosjekter har dagens regjeringen ingen planer verken for Troms eller Finnmark. Å bygge en stor internasjonal Barentshavn i Høybukta Vest er estimert til NOK 12 milliarder. Statens bidrag skulle være NOK 63 mill. til vei til den kommunale havna. Vi blei forespeilet en kostnad på ca. NOK 200 mill. i 2017, men på grunn av Høybukta Vest topografi og uegnethet ble kostnadene våren 2019 estimert til NOK 1, 5 milliarder for ei kommunal havn. Jeg er svært glad for at flertallet i kommunestyret ikke ville påføre våre innbyggere slike byrder til ei havn vi ikke trenger. Dersom jeg skulle ha svart selskapet som nå vurderer å etablere verdens første utslippsfrie produksjon av jernbriketter at de måte vente på Høybukta Vest, ville de aldri ha kommet hit. De som mener vi kan få internasjonale aktører til å finansiere ei kommunal havn står fritt til å starte arbeidet. Nina Gudrun Nilsen og Frank Emil Trasti må gjerne vise vei.

Mitt forhold til statlige institusjoner, om det gjelder Statens vegvesen eller Kystverket er basert på om de tjener befolkningen og Sør-Varanger kommunes interesser. Jeg vil aldri godta at vår kommune blir forskjellsbehandlet. Det tok ikke lang tid før kommunen fikk de nødvendige tillatelse til omlasting etter at jeg hadde sendt et kritisk brev til Kystverket. Jeg er for øvrig ikke ferdig med saken, og nekter å stå med hua i hånda også overfor andre statlige organer. Statens vegvesen skal bygge veier i Finnmark, og ikke kaste bort titalls millioner kroner på ei havn som ikke er realiserbar.

For å få til ei internasjonal storhavn kombinert med en jernbane Kirkenes – Rovaniemi er vi helt avhengig av økt transport langs den Nordlige Sjørute. Dette arbeidet fortsetter for fullt i samarbeid med finske partnere. Den planlagte privatfinansierte tunnelen mellom Helsinki og Tallinn vil bli bygget og finansiert i samarbeid også med kinesiske selskaper.

Sør-Varanger og Kirkenes har en internasjonal profil og er på mange måter Norges geopolitiske senter. Kirkenes skal være en by hvor vi har fokus på internasjonal dialog og samarbeid. En god dialog og samarbeid med Russland er svært viktig for Sør-Varanger kommune. Dette vil i framtida også gjelde Asia, inkludert Kina. Det er nemlig disse landene som vil være avgjørende for godstrafikken langs den Nordlige Sjørute.

La følgende være klinkende klart: Samarbeid med Russland og Kina betyr ikke at vi støtter brudd på menneskerettigheter og internasjonale avtaler. Gjennom godt naboskap og dialog kan vi bidra med hva som er vårt verdigrunnlag. Enkelte har med negativt fortegn omtalt at jeg «leker utenriksminister» Det tar jeg som et komplement. En ordfører i Sør-Varanger som ikke engasjerer seg i en grenseoverskridende Nordområdedebatt gjør ikke jobben for innbyggerne.

Asiatiske turister er blitt viktig for vår reiselivsnæring. Jeg kan garantere velgerne at jeg vil fortsette mitt internasjonale engasjement for samarbeid og handel. Det gjelder både Russland og Kina. Jeg er derfor stolt over at NIBIO arrangerte den norsk- kinesiske konferansen på Svanhovd. Dette ønsker jeg mer av.

Så kan Donald Trump og hans støttespillere arbeide for å bryte alle internasjonale miljø- og handelsavtaler. Stabiliteten i Nord er avhengig av internasjonalt samarbeid. Proteksjonisme vil kunne ramme Norge hardt.

Velgerne kan være helt trygg på at mitt hjerte brenner for befolkninga i Sør-Varanger også de neste fire årene. Bruk stemmeretten!