Årsmøtet i Vardø Senterparti ser med stor uro på budsjettvedtaket i Troms og Finnmark fylkesting, der det er vedtatt et stort nedtak i bevilgninger til utdanning i Finnmark. Vedtaket har medført at fylkesrådet for utdanning har vært nødt til å kutte drastisk i de videregående skoletilbudene. Disse kuttene rammer særlig kysten av Finnmark og de små skolestedene hardt.

Ved Vardø videregående skole medfører disse vedtakene at det skal fjernes 2,5 klasseressurser, noe som tilsvarer om lag tre millioner kroner. I tillegg er det iverksatt et prosjekt som skal se på administrative sammenslåinger. Det betyr at skolen i løpet av dette året vil miste mellom 6-8 ansatte. Det som likevel er mest urovekkende, er at skolen mister utdanningstilbud, og ungdommen vår mister muligheten til å gå på skole i sitt nærområde.

Fylkestinget og Fylkesrådet i Troms og Finnmark har ikke tatt seg tid til å se på konsekvensene av sine vedtak. For Vardø-samfunnet er konsekvensene alvorlig. Vardø videregående skole er en liten skole, der en nedlegging av tilbud slik vi her ser, truer hele skolens eksistens. Når det blir så alvorlig for ungdommen vår og for vårt lokalsamfunn, burde våre fylkespolitikere gått grundigere til verks før et slikt vedtak ble fattet, og ikke vært fornøyd med en fjortendagers prosess, som har vært svært mangelfull.

Årsmøtet er spesielt bekymret for at vårt eget parti på fylket synes å ha vært sentral i denne prosessen. Vi kjenner ikke partiet vårt igjen i den måten de har gått fram på. Senterpartiet, som gikk til valg på en desentralisering av tilbud og er en garantist for spredt bosetting i hele landet, har i Troms og Finnmark denne gangen tatt letteste vei og slett ikke kjempet for den grunnmuren partiet skal stå på. Dette vil få konsekvenser for et allerede hardt presset lokalsamfunn, som sammen med resten av Øst-Finnmark har store utfordringer når det gjelder befolkningsstrukturen. For hvem flytter vel til en plass der barna deres ikke en gang får fullført sin videregående utdanning?