Alle sier at demonstrantene ved Repparfjorden driver sivil ulydighet når de stanser forsøk på graving på Markoppneset. Utbyggingstilhengerne maner til respekt for loven og lovlig fatta stortingsvedtak, som et ekko av utbyggerne i Alta-saka.

Utbyggingsmotstanderne forsvarer bruken av sivil ulydighet med at etikk og moral står over loven og at lovbrudd slik kan forsvares.
Saka er at begge parter tar feil. Det er ikke aksjonistene som driver sivil ulydighet, det er ikke dem som bryter loven. Og det er ikke loven som er hovedproblemet. Norge har lover som forsvarer naturen (naturmangfoldloven, forurensningsloven), lover som sikrer forsvarlig saksbehandling (plan- og bygningsloven) og lover som sikrer samiske rettigheter (grunnloven, sameloven, reindriftsloven m.fl.) Norge er forplikta av internasjonale konvensjoner om urfolk og av EUs vanndirektiv. Alle disse reglene tilsier at den utbygginga som nå er i ferd med å igangsettes ved Repparfjorden er ulovlig. Nylig kom det fram at graving blir satt i gang uten at det er gjennomført forskriftsmessig konsekvensutredning, altså ennå et klart lovbrudd. For oversikt over en del av de brutte lover, forskrifter og konvensjoner, se denne artikkelen fra Naturvernforbundet i Finnmark.

Nussir-saka er dessverre ikke et enestående tilfelle. Den pågående vindkraftutbygginga viser et utall av eksempler på lignende lovbrudd fra myndigheter og utbyggere, så mange at det ikke nytter å begynne å ramse dem opp.

Det som skjer nå er at regjeringa med hele sitt apparat har satt all prestisje inn på å gjennomføre et gruveprosjekt på tvers av lov og rett. Sivil ulydighet kan forsvares der myndighetene har vedtatt urettferdige og udemokratiske lover for å undertrykke folket. Det kan nok også skje i Norge, men her er hovedsaka myndighetenes manglende respekt for egne lover. Det er myndighetene og utbyggerne som er lovbrytere her. Aksjonistene er lovens voktere, og bør heller kalle seg det enn sivilt ulydige. Det er også partia som går mot Nussir-utbygginga som er forsvarerne av lov og rett og som bør få våre stemmer i valget.

Svein Lund
lovlydig