Det pågår diskusjoner i kommentarfelt og tidvis ensidig fokus fra media på hva saken egentlig dreier seg om. Saken har vært til behandling i politiske utvalg og slik jeg ser det, fremstilles saken litt skjevt og med for mye fokus på én hval.

1. Ønsker kommunen et hvalreservat for rehabilitering av hvaler som har vært i fangenskap?

Det eksisterer i dag ca 3000 ulike hvaler i fangenskap i verden. Internasjonalt sett er det en stadig økende motvilje mot å fortsette denne praksisen. Det er derfor mange av aktørene som har hvaler i sitt eie som søker etter alternativer for disse hvalene. Slike alternativer finnes i liten grad i dag. Dette er tamme dyr som ikke kan slippes fri. I tillegg støttes dette prosjektet av anerkjente dyrevernorganisasjoner som NOAH.

Så Ja, mener jeg.

2. Bør vi sette av Kommagfjord på Sørøya til dette?

Tja, her bør en utrede flere alternativer og vekte både fordeler og ulemper dette kan ha for lokalbefolkning. Mange har kommet med ulempene, men kanskje dette også kan føre til mange fordeler som bedre infrastruktur, arbeidsplasser i distriktet og kompetansearbeidsplasser. Vil anbefale å lese mulighetsstudien som lå ved saken til politiske utvalg, den beskriver mulighetene for en liten kommune og være vertskap for et verdensledende prosjekt.

3. Er Hvaldimir en kandidat for reservatet? Kanskje, men det er ikke opp til verken meg eller andre organisasjoner å bestemme. Dette vil bli vurdert av ansvarlige myndigheter. Så å si nei til et hvalreservat fordi noen vil ha Hvaldimir der, blir i mitt hode feil rekkefølge.

4. Jeg synes vi bør hylle initiativ, spesielt der lokale drivkrefter jobber for et godt formål som kan bidra til arbeidsplasser og fokus på bærekraftige næringer.