Hva skjer med ungdomstrinnet i Forsøl? Følg kommunestyret her

Behandler budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020–2023. iFinnmark oppdaterer direkte tirsdag.