Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer med fiskebruket i Hasvik?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom de siste årene er det tydelig at fiskebruket på Hasvik mangler vedlikehold, dette gjelder spesielt fronten på kaien der store deler av treverket og store fendere henger å dingler i kjettinger. Leiderne som fiskerne skal bruke for å komme opp på kaien er livsfarlig å bruke.

Det er bare flaks at det ikke er gått liv, og vi har hatt flere, spesielt på vinterstid, hendelser som heldigvis har gått bra. Dette toppet seg i vår, og styre i Hasvik fiskeriservice så seg nødt til å skrive et brev til eierne for å gjøre de oppmerksom på ansvaret om ei alvorlig ulykke skulle skje.

Vi fikk aldri noe svar på vårt bekymringsbrev, men underveis har eksterne firmaer slått fast at kaien er av en slik beskaffenhet at anlegget er stengt på ubestemt tid. Det gjelder også oljefyllingen til båtene, fordi dieseltanken står på samme kai. Dette er svært negativt for fiskerne, og det er negativt for stede Hasvik som er satt tiår tilbake i tid. Jeg har i et leserinnlegg spurt hvorfor dette skjer på Hasvik, fordi både på Sørvær og i Breivikboten har fiskerne fått flotte kaier med skikkelige leidere som ivaretar sikkerheten for brukerne på beste måte. Forklaringen er i dag som i går at der sitter eiere som kun har som motiv å hente mest mulig utbytte ut av anlegget. Den falleferdige kaien, som er fare for liv og helse er bevise nok.

Jeg har i et avisinnlegg prøvd å vise til hvordan og hvorfor de fortsatt sitter som eiere.

På sin Facebook side har varaordfører, og medeier i anlegget, Lars Hustad pekt på at der er fakta feil i mitt innlegg, og han har punktet det opp.

Men, han har ikke bare det, han har i samme slengen prøvd å fortelle omverden for en tosk jeg er. Kalt meg med utnavn, og at jeg ror mellom Meltefjord og Stavanger, uten at jeg helt forstår hva det betyr. Noen sier at det er svært nedlatende, jeg velger å overse det. At varaordfører og medeier Lars Hustad påpeker at det er fakta feil i min påstand må jeg akseptere. Men, det er ikke verdig en varaordfører og mulig kommende ordfører å være nedlatende fordi en er uenig i det framlagte. Når det er sagt så har jeg vært ute en vinterdag før og skal nok takle denne og, og lista har han sjøl lagt.

I de nevnte faktafeilene sier Lars Hustad at det aldri bli innvilget tilskudd, det skal jeg komme tilbake til. I neste fakta feil vises det til stifterne i 2003. Det eneste nye her er Aafjord Seafood på Sørvær. Hvem var det jo, Lars Hustad. Du sier at det aldri ble sendt noe Ferrari budskap. Faktum er at det sto å lese i FD at om kort tid skulle vi alle på Hasvik kjøre åpen bil, mulig jeg bommer på bilmerke.

I faktafeil fem, beskylder du meg for å sette apekatta på skuldrene til tre eiere. Faktum er at jeg aldri har hengt ut noen av dere på noe vis, men jeg er helt klar på at dette eierforholdet må opphøre. Om du Lars føler at det sitter ei apekatt på skuldra de, så er det ikke min feil, men en skal ikke tulle med følelser.

At det aldri er blitt utbetalt forsikringsoppgjør for skader påført kaien er nesten utrolig, og viser jo hvor lite en har brydd seg.

Resten av det som noteres som faktafeil er bare varaordfører og eier Lars Hustad sine betraktninger om hva som er rett. Og det er ikke noe i disse fakta feilene som rokker med mine påstander.

Jeg vil tilbake til det punktet der varaordfører og eier Lars Hustad sier at det ikke ble gitt tilskudd til kjøp av anlegget. Han sier videre at de brukte 4 år på å komme til den konklusjonen at de ikke hadde et salgbart produkt, de tjente selvfølgelig ikke penger i den tiden, mens utgiftene påløp.

På slutten av sin tirade mot meg kommer det derfor fram at deet i 2005 ble det rettet en aksjeemisjon mot Hasvik kommune. Denne emisjonen ble neppe rettet mot kommunen fordi en ville dele overskuddet. Nei, det var et nødrop om hjelp, fordi en ikke hadde tjent penger å hadde løpende utgifter. Hasvik kommune gikk inn med 3 mill. kr av innbyggerne sine penger. Pengene holdt liv i i produksjonen i tre år.

Hasvik kommune fikk i denne aksjeemisjonen (eller nødhjelpen som jeg kaller det) en eierandel på 17 % ikke i Hasvik Maritime senter som en av eierne av anlegget, men i Sørøya Sjømat, som egentlig er verdiløst. Og Hasvik kommune har ifølge varaordfører og eier Lars Hustad ikke innflytelse på et salg av anlegget.

Disse pengene blir vel aldri tilbakebetalt til kommunens innbyggere, og om det ikke skjer så kan en spørre seg om det var et tilskudd eller ikke. I tillegg prøver varaordfører og eier Lars Hustad å flytte apekatta fra egne skuldre og over på Geir Iversen som var ordfører da dette skjedde.

Styret av Hasvik Maritime Senter, de som eier anlegget på Hasvik består av fem personer. To fra Nergård og to fra Sørøya Sjømat. Den femte personen er ordfører Eva Husby. Jeg vet ikke om det er i kraft av si stilling eller det er som privatperson, men jeg trur ikke mye på at om Eva Husby var en vanlig person på Hasvik, ville bli bedt om å sitte i styre til HMS.

Denne perioden har Nergård styreformann, men det hjelper ikke, fordi ordfører Eva Husby i avgjørende saker stemmer imot Nergård, og med varaordfører og eier Lars Hustad Og som sagt, Nergård har planer om å bygge ut å gjøre Hasvik til hovedsted på Sørøya med fornyelse av kaier, anlegg som kan gi 35 nye arbeidsplasser på stede.

Det hadde vel vært på sin plass at de tre eierne som her er omtalt, og som har fått så mye hjelp av skattebetalerne sine midler var litt ydmyk for den tilstand deres eiertid har bidratt til. Kunne det som har skjedd på Hasvik skjedd på Sørvær eller i Breivikboten.

Nei, det kunne aldri skjedd. Hva er det med oss innbyggere på stede Hasvik som gjør at vi finner oss i ei slik overkjøring fra våre øverste valgte politikere som i sitt ombud er forpliktet til å ivareta kommunens befolkning.

Kommentarer til denne saken