Før jeg prøver og se inne i glasskulen for neste år, er det på sin plass og kommentere Equinor (ex Statoil) sin beslutning om ikke å gjennomføre ilandføring av oljen fra Castberg-feltet til Veidnes i Nordkapp kommune i en eller annen form. Dette uløste jo voldsom sinne og frustrasjon i media og kommentarfelt på sosiale medier mot Equinor, med krav om at staten måtte instruere selskapet.

Vel, saken er jo den at verktøykassen er blitt tom gjennom politiske vedtak ref. Statoil/Equinor.

Det manglet ikke på politisk press fra organisasjoner: NHO, LO, Industri Energi og fra Nord-Norge med at Stortinget måtte forplikte selskapet til å realisere dette. I 2018 ble Plan for utbygging og drift (PUD) godkjent i Stortinget uten at det ble stilt krav om ilandføring. Flertallet i Stortinget (Høyre, Frp, KrF, Venstre og Ap) la ikke inn andre krav «enn det skulle vurderes på et senere tidspunkt og bygge på hensyn til god ressursforvaltning.»

At Equinor lar bedriftsøkonomien avgjøre, bør derfor ikke være overraskende. Staten eier nå to tredjedeler av aksjene, men opptrer som en passiv eier og lar styret i selskapet ta disse avgjørelsene. Så da måtte en i tilfelle instruere styret, hvis de nekter så måtte en skifte ut styret.

Slik ble Nordkapp-samfunnet sittende med svarteper. Vi må nok innse at der tidligere Statoil tok et klarere samfunnsansvar, så driver nåværende Equinor og styre etter klare bedriftsøkonomiske prinsipper. Om det er vilje til å endre det i framtiden, vites ikke.

Den viktigste nyheten var Helse Nord sin beslutning i romjulen om bygge starte av nytt sykehus i Hammerfest (mandag 30.12.19). Dette vil komme hele regionen og Finnmark til gode også befolkningen i Alta og innlandet for øvrig.

Fra 01.01.20 ble Kvalsund og Hammerfest en kommune. Dette åpner for mange gode muligheter innenfor næringsutvikling og arealutvidelse. Når dette trykkes så har begge kommunene markert det med feiring i Hammerfest lørdag 18.01.20 og i Kvalsund søndag 19.01.20.

Det satses også massivt nå mot fiskerinæringen og sjømat og oppdrett. Nye Hammerfest kommune er nå en av de største kommunene i Nord-Norge på oppdrett. Der ligger et stort potensial for videre utvikling. I så måte har Hammerfest havn KF og nye Hammerfest kommune sammen med aktører i sjømat/fiskerinæringen samarbeider i et sjømatforum hvor formålet er gjennom dialog/forslag å utvikle dette til felles beste for verdiskapning og skape nye arbeidsplasser.

Så har vår nye oljeminister Sylvi Listhaug tildelt 69 nye lete lisenser i TFO-runden (modne områder). Derav 13 lisenser i Barentshavet. Bølgene går jo høyt nå for tiden vedrørende olje/gassutvinning og vårt klima.

Med Parisavtalen som bakgrunn så kreves det fra stadig flere hold at «Norge med sette en slutt dato for olje/gassutvinning» for å berge jordkloden. Da glemmer det faktum at andre nasjoner vil overta vår produksjon og produsere like mye.

Det er også uomtvistelig at en utfasing nå vil skape enorme problemer for vår velferdsstat og de tusenvis av arbeidsplasser som skapes av næringen. En meningsmåling blant yngre her i Norge viste at flertallet var for fortsatt olje- og gassutvikling. Så er det slik at det jobbes intenst for å skape det grønne skifte. Det gjøres ikke over natten. Vi vil se en gradvis overgang utover tiårene som kommer, men vi vil fortsatt utvikle olje og gass i lang tid framover. Og bra er det.

I den forbindelse kom meldingen om nedgang i passasjerer på Hammerfest lufthavn for 2019 med 18 prosent fra 2018 (25.095 passasjerer). Dette er jo alvorlig, da Hammerfest har vært en av de travleste kortbaneflyplassene i Norge. Med lav aktivitet offshore så virker dette inn, samtidig vet vi fra 2020 vil aktiviteten øke. I så måte er både forboring på Johan Castberg, økt leteboring og tildelingen av TFO-runden 2020 viktig for å øke passasjer antallet framover.

Tross en del utfordringer så velger jeg å se positivt på framtiden til Hammerfest-regionen og Vest-fylket. Da for en i mellomtiden konsentrere seg om været som vi kan klage – eller hylle – da det er det eneste vi kan gjøre.