Gå til sidens hovedinnhold

Hva med domstolene nå, Strifeldt?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frp sa helt tydelig at de ville berge alle domstolene mot nedleggingsplanene til regjeringa for under et halvt år siden. Justispolitisk talsperson i Frp, Per-Willy Amundsen, var glad og fornøyd over å fortelle om dette på en pressekonferanse i juni sammen med oss i Sp, Ap og SV. Slik skulle de fire partiene danne flertall på Stortinget og sikre framtida for alle de 60 tingrettene og de 34 jordskifterettene som fins i landet.

Nå har Frp åpnet for å skrote hele 37 tingretter og 15 jordskifteretter i forhandlingene om neste års statsbudsjett. I regjeringas forslag skal alle disse til sammen 52 domstolene gjøres om til filialer under en ny domstol i en større, sammenslått rettskrets. Forslaget til domstolsreform skal stemmes over i Stortinget i desember.

Hvorfor er ikke de lokale domstolene like mye verdt for Frp nå som de var i juni? Hva mener stortingsrepresentanten fra Frp, Bengt Rune Strifeldt, om at domstoler også i Finnmark kommer til å forsvinne? Vil han velge å lytte til konstituert sorenskriver i Øst-Finnmark tingrett, Kåre Skognes, som tydelig advarer mot regjeringas reform?

Kjøper Strifeldt justisministerens påstand om at såkalte rettssteder – underavdelinger som er fratatt både domstolsstatusen, domstolslederen og rettskretsen sin – fremdeles lever i beste velgående som domstoler etter reforma? Både tingretten i Vadsø og tingretten i Hammerfest blir nemlig reelt omgjort til filialer med ei usikker framtid dersom Strifeldts parti gir flertall på Stortinget for denne reforma i desember. Hammerfest har allerede felles ledelse med Alta, men vil også bli omgjort fra tingrett til underordnet rettssted.

Selv om regjeringas forslag betyr at domstoler blir lagt ned, påstår altså både Høyres justisminister og den justispolitiske talspersonen deres at ingen domstoler skal legges ned. Vi inviterer Frp til å fortelle om de virkelig tror på Høyre i dette spørsmålet, eller om de heller tror på jussprofessor Eivind Smith, som til Nationen nylig har uttalt at: «Det er feil. Man skal legge ned et flertall av tingrettene og sier samtidig at man skal opprettholde rettssteder der hvor det i dag er tingretter. Det blir langt færre domstoler, men en del av dem skal ha lokaler flere steder. I hvert fall i starten, og så vil tiden vise hvor mange som blir igjen.»

Vi i Senterpartiet lytter til Smith, men også til veldig mange domstolsledere ved både tingretter og jordskifteretter. De sier helt klart at regjeringas reform vil medføre nedlegging av domstoler, og at framtida er uviss på sikt for de domstolene som blir omgjort til filialer under nye, sammenslåtte domstoler. For å sikre juridiske arbeidsplasser og at folk skal ha tilgang til lokale domstoler og advokathjelp over hele landet, må vi faktisk opprettholde de eksisterende tingrettene og jordskifterettene.

Det er verdt å ta vare på en rettsstat av høy kvalitet som er helt i verdenstoppen når det gjelder rettssikkerhet og tillit hos innbyggerne, og som er tilgjengelig over hele landet. Vi håper Frp og Strifeldt vil stå på for alle domstolene i Finnmark. Det er synd om han selv bidrar til at framtida til domstolene blir brukt i forhandlinger om et enkelt års statsbudsjett.

Kommentarer til denne saken