Gå til sidens hovedinnhold

Hurtigruten. Livsnerven mellom Bergen og Kirkenes

Hva gikk så galt i forhold til samfunnsoppdraget som selskapet fikk, med garantier om statsstøtte, spør Geir Iversen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hurtigruten vår stolthet langs norskekysten, med seiling mellom Bergen og Kirkenes grunnlagt 2. juli 1893. Den gang med seiling på strekningen Trondheim-Hammerfest. Historien startet med et lokalt eid selskap Vesterålens dampskipsselskap, med dampskipet DS Vesterålen.

Staten støttet driften for å kunne gi kystens befolkning et viktig transporttilbud for gods, post og passasjerer. Mangelen på veier og annen infrastruktur i den nordligste landsdelen gjorde hurtigruten til en kommunikasjonsmessig revolusjon for Nord-Norge. Kysten hadde stor aktivitet knyttet til fiskerinæringen, men dårlig utbygd kommunikasjon i forhold til jernbane og veier.

Verdens vakreste sjørute ble også snart en populær turist rute for reisende fra hele verden.

1 2004 ba Samferdselsdepartementet om anbud på driften, hvor aktørene Ofoten og Vesterålens dampskipsselskap og Troms fylkes dampskipsselskap var de eneste som leverte tilbud. Staten gikk inn og finansierte helårsdrift med daglig anløp mellom Bergen og Kirkenes. Selskapene fusjonerte etter hvert og endret navn til Hurtigruten Group ASA i 2005.

Hva gikk så galt i forhold til samfunnsoppdraget som selskapet fikk, med garantier om statsstøtte?

Høyreregjeringen valgte i 2017 og 2019 å utlyse delkontrakter på rutene og delte rutene mellom Hurtigruten AS og Havilla Kystruten A/S. Selskapet eies i dag av Silk Midco AS der hovedaksjonær er det Londonbaserte investeringsselskapet TDR capital. Hvor er det blitt av lokal forankring og ønske om utvikling av kommunikasjon langs kysten?

Regjering svekker nu tilbudet ved å godta en reduksjon av antall båter fra fem til to. Konsekvensen er at det ikke lenger er daglige anløp. Dette river grunnlaget av ruten for innbyggere, næringsliv, beredskap og andre reisende langs kysten og er langt fra oppfyllelsen av det samfunnsansvaret som hurtigruten har.

Hurtigruten er en del av identiteten og stoltheten til kystfolket med egen venneforening og mange får sterke følelser når en hører signalet om at hurtigruten anløper. La oss få hurtigruten tilbake i full drift for å ivareta samfunnsoppdraget med godstransportpost, beredskap og passasjertrafikk.

Kommentarer til denne saken