Landsmøtet vedtok fredag å prøve ut «skadebegrensende tiltak» for tunge rusmisbrukere, inkludert behandling med heroin.

Det skriver Avisa Nordland.

Det bør også vurderes om fastleger kan starte behandling av rusavhengige med Subutex utenom LAR-programmet (Legemiddelassistert rehabilitering).

Vedtaket fra i går kveld gjør at parlamentarisk nestleder Nikolai Astrup snakker om en av sine største politiske seire.

Som en av landets første politikere foreslo han for 15 år siden forsøk med gratis herion for tunge rusmisbrukere. Først i går fikk han gjennomslag, skriver Dagbladet, som kaller det en historisk snuoperasjon.

Tilfreds

Hvert år dør 260 mennesker av overdose, og Norge har de siste årene vært blant toppen av overdosedødsfall i Europa. 

– At Høyre nå sier ja til heroinassistert behandling er jeg veldig glad for, og ikke minst ønsker å endre måten man straffer rusmisbrukere på. Det nytter ikke å bøtelegge eller fengsle en rusmisbruker, hvis man ønsker at denne personen skal komme seg på bena igjen. Da er det bare hjelp som nytter, sier Elizabeth Åsjord Sire i Nordland Høyre til Avisa Nordland.

Hun har tidligere, den gang som representant for Unge Høyre, vært med på å vedta å legalisere cannabis.

Og i tillegg markert seg som en sterk motstander av pelsdyrnæringa.

Straffes med hjelp

Landsmøtet vedtok i tillegg at mennesker som blir tatt for å bruke narkotiske stoffer skal straffes med hjelp, ikke bøter.

– Selv om ventetidene har gått ned for rusmisbrukere å få hjelp og andre tiltak har blitt satt inn, ser man fortsatt at overdosedødsfallene er for høye og man må begynne å prøve andre løsninger. Mennesker som sliter med rusproblemer har altfor lenge vært usynlige. Vi har lenge sett at det er et samfunnsproblem, men det virker som om denne gruppen ofte blir glemt av resten av samfunnet. Det er godt å se at Høyre skal snu hver stein for å hjelpe flere av dem som sliter, sier Sire videre.