Gå til sidens hovedinnhold

Høyre sentraliserer videre

Fremfor å diskutere sak angriper Marianne Haukland meg og Senterpartiet for «feilinformasjon», «lystløgn» og «skremselspropaganda» når jeg advarer mot konsekvensene av domstolsreformen i Finnmark.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det som er litt uklokt med å være så storkjefta er at Høyre samtidig angriper professorer, sorenskrivere, dommere, advokater, politijurister, kommuner og folk over hele landet - også i Finnmark. Konstituert sorenskriver i Øst-Finnmark tingrett, Kåre Skognes, var for eksempel ute og advarte om konsekvensene mot Høyres reform allerede i mars.

Våre bekymringer bygger på en mengde høringsbrev, leserinnlegg og innspill fra både tillitsvalgte og ansatte i domstolene. Den 17. november sendte 116 ordførere fra ulike partier brev til justisministeren og justiskomiteen hvor de krever at domstolsreformen stanses og ikke behandles før regjeringen har utredet hva konsekvensene av reformen innebærer for domstolenes ansatte, tilknyttede virksomheter, innbyggerne og kommunene over hele landet. Fremfor å høre på dem som frykter konsekvensene av reformen, fortsetter Høyre å tro på sin egen fortelling og skylde på Senterpartiet for å advare mot det som nå skjer.

La oss se på Høyes påstand om at «Ingen domstoler skal legges ned». Professor ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, uttalte i Nationen den 10. november: «Det er feil. Man skal legge ned et flertall av tingrettene og sier samtidig at man skal opprettholde rettssteder der hvor det i dag er tingretter. Det blir langt færre domstoler, men en del av dem skal ha lokaler flere steder. I hvert fall i starten, og så vil tiden vise hvor mange som blir igjen». Hans vurdering støttes av professor Hans Petter Graver.

Legg merke til at det bare er politikere fra Høyre, Venstre, KrF og Frp som har uttalt at dette ikke betyr å legge ned domstoler. Ingen – heller ikke de som støtter reformen, benekter at nedlegging og sentralisering er konsekvensen.

Høyre sier videre at små domstoler har problemer med å rekruttere dommere. Men de glemmer å si at dette også gjelder store domstoler. Det vi kan lese fra innstillingsrådet for dommere i deres høringssvar er: «Antallet kvalifiserte søkere til viktige embeter som leder av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett (Norges to største domstoler) og Kristiansand tingrett var så lite at det ikke var mulig å oppfylle lovens krav om å innstille tre kvalifiserte søkere (...) Ved store tingretter som Vestfold tingrett og Østfold tingrett, har søkertilfanget vært så lite at embetene måtte lyses ut på nytt».

Avslutningsvis vil jeg vise til høyesterettsdommer gjennom mer enn 19 år, Jens E. A. Skoghøy, som har uttalt følgende: «Det er ikke slik at kvaliteten på domstolene øker proporsjonalt med størrelsen. I min tid som dommer i Høyesterett kan jeg ikke huske at de store tingrettene i særlig grad utmerket seg positivt. Jeg vil nok heller si: Snarere tvert imot! Mange mindre domstoler avsa gode dommer, og det var ikke «gull» alt som kom fra Oslo tingrett!»

La oss diskutere regjeringens forslag til domstolsreform, hva denne betyr for oss i Finnmark både de ansatte, brukerne, innbyggerne, kommunene og næringslivet. Vi må se på hvordan vi skal sikre innbyggerne trygghet og nærhet til domstolene fremfor å karakterisere hverandre med all slags tull.

Kommentarer til denne saken