Gå til sidens hovedinnhold

Utreder muligheten for campusadministrasjon i Alta

Artikkelen er over 3 år gammel

Fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland har begynt jobben med å etablere overgangsordninger for fakultetsstyrene

I forrige uke ble det klart at universitetsstyret i UiT skal redusere antallet fakulteter fra åtte til seks. Styrevedtaket betyr blant annet at Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS) i Alta ikke er fakultet fra 1.1.2018., og at Avdeling for vernepleie i Harstad skal innplasseres ved Det helsevitenskapelige fakultet.

– Nå begynner blant annet arbeidet med å etablere overgangsordninger for fakultetsstyrene som skal sikre at de sammenslåtte fakultetene har representasjon i første styreperiode. Lederstillinger må også lyses ut denne høsten, blant annet de fleste dekanstillingene. Styrets vedtak betyr videre vi må se på instruksene for disse lederstillingene, forteller fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland til uit.no.

Felles administrasjon

Forsknings- og undervisningsaktivitetene i Alta og Harstad vil fortsette som før, selv om det ikke er egne fakulteter der. Administrativt er det likevel nødvendig å ha en funksjon som binder de ulike forsknings- og utdanningsmiljøene sammen, opplyser universitetets nettside.

– Vi ser at det er behov for å ha en felles administrasjon for faglig virksomhet i Alta og Harstad. En del viktige støttefunksjoner og primæroppgaver må opprettholdes, og vi vil i løpet av høsten finne en løsning på det. Det kan for eksempel være å ha egne campusadministrasjoner ledet av en campusdirektør, noe vi vil gå i gang med å utrede muligheten for, forteller Fossland til uit.no.

Viserektor

Det kommer til å sitte egne viserektorer i Harstad og Alta. Begge viserektorstillingene skal lyses ut denne høsten. Ifølge styrevedtaket skal stillingene inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for Finnmark og Nord-Troms, samt Sør-Troms og Nordland, skriver Universitetet i Tromsø på sin nettside.

– Det er nytt for oss med regionale viserektorer, og forslaget om å opprette disse stillingene kom blant annet som følge av at UiT har erfart at det er behov for mer samordning på campusene utenfor Tromsø og en sterkere tilstedeværelse i regionene, påpeker Jørgen Fossland til uit.no.

 

Kommentarer til denne saken