Holder tett om 69 brakker som plutselig dukket opp utenfor byen

To rekker med brakkerigger ble torsdag montert ferdig like utenfor separasjonsverket til Sydvaranger Gruve. Det har ikke grunneieren lyst til å si så mye om.