– Hjullasterne kan ikke fly mellom brøyterodene!

– Jeg kan ikke arrestere kommunedirektør Bente Larssen for å snakke usant. Men tallene hun kommer med, blir feil, okke som!