KrF Troms- og Finnmark vil gå inn for at Norge tar imot 35.000 ukrainske flyktninger uten at dette går ut over statens bistandsbudsjett, som allerede er planlagt brukt til andre prosjekter rundt om i verden.

Det er veldig viktig å stille opp for alle ukrainere i denne vanskelige tiden. Men alle menneskeliv er like viktige. Dette må derfor ikke gå på bekostning av andre mennesker som var tiltenkt norsk bistand i 2022. Minst like mye bistandspenger som før må tildeles prosjekter i andre deler av verden, både dette året og i årene framover.

Den norske stat har råd til å bruke penger på bistand, fordi staten blant har en veldig økning i oljeinntekter. Å hjelpe mennesker som er i nød på det stedet de er, vil kunne gi bistand til mange flere, enn om vi bare skal hjelpe de få som greier å finne veien hit til Norge.

Og ofte er det de mest ressurssvake, de aller fattigste, de mest vanskeligstilte som får hjelp når vi tilbyr bistand til mennesker «der de er». Det er derfor viktig at ikke dette arbeidet blir skadelidende, selv om vi selvfølgelig også skal hjelpe ukrainske krigsflyktninger – både «der de er», samt å hjelpe en del av dem til å finne sin trygghet her i Norge.