Hevdet hagleoppgjør i kriminelt miljø: Forklaringen ble plukket i fillebiter

To brødre fra Porsanger var i Indre Finnmark tingrett tiltalt for trusler med våpen og vold. Etter at dagen var omme var det kun truslene som sto igjen.