Her ville de bygge 650 nye boliger: Må nedskalere dramatisk

Vegvesenet har trukket tilbake innsigelsen, og åpner nå for at det kan bygges 130 boliger.