Her vil rådmannen kutte: – Dette forslaget virker jo helt mot sin hensikt

Det mest omfattende forslaget er å legge ned det nye oppvekstsenteret i Vestre Jakobselv.