Her vil mange drive næringsvirksomhet: – Det vil vel bli gjort investeringer for rundt en halv milliard

Administrasjon har foreslått hvilke bedrifter som skal få tildelt tomter på Skillemo næringsområde.