Utrykningspolitiet gjennomførte fredag en fartskontroll i Polmak, Tana kommune.

Ni forenklede forelegg ble utstedt. Høyeste målte fart var 106 km/t i 80-sonen.

Kontrollen ble holdt mellom fem- og syvtiden, ifølge politiets operasjonsleder.