Her skal alle bygningene rives og saneres: – Mange vil ta det tungt

Bruker millioner på sanering.