Her sitter de mistenkte i krabbe-mafiaen fengslet: Risikerer 12 år bak murene

De tre varetektsfengsla i krabbesaken sitter i henholdsvis Vadsø, Trondheim og Halden fengsel. Alle er siktet etter både havressursloven og «mafiaparagrafen» i straffeloven, med en samlet strafferamme på inntil 12 år i fengsel.