Her peker Asle på alt han mener er farlig med bakken midt i byen

– Fra gelenderets topp er det spesielt på vinteren enda glatt og bratt et stykke til.