Porsanger kommune melder at det på bakgrunn av ny eiendomsskattelov av januar i år, vil fremmes et forslag til formannskapet om at alle skattepliktige eiendommer etter §§ 4–7 retakseres.

– Etter lovens §8 A-3, ledd 2, skal det være en allmenn taksering i kommunen hvert 10. år. Dersom verdien til en eiendom er vesentlig forandret kan formannskapet kreve særskilt taksering og overtakst etter §8 (3). Med bakgrunn i dette foreslås det i taksering å inkludere ressurstilgangen på egen eiendom, som multebær, skrives det i en pressemelding.

Innrapportering av multebær

Det foreslås at skattleggingen skal drives inn slik:

– Kommunen har innbyggere med store private eiendommer og innbyggere for øvrig har tilgang på innhøsting på frie arealer. Det vil være nødvendig å innføre et system for innrapportering av plukkede multebær, hvor det beregnes skatt ut fra forholdsmessig metode. Det foreslås at skatten innkreves som del av eiendomsskatten og faktureres i tilknytning til dagens kommunale avgifter. Innbyggere kan selv velge om de vil faktureres månedlig eller kvartalsvis, skrives det videre i meldingen.

 

Rådmannen: – Alle steiner må snus

Rådmann Bente Larssen ser ikke noen annen utvei.

– Porsanger kommune er i en ytterst krevende økonomisk situasjon. Alle steiner må snus. Nå er det opp til politisk ledelse å ta den endelige beslutningen.

Hun er klar på at «multebærskatten» kan snu kommunes økonomiske situasjon:

– Beregningene som er gjort viser at multeskatten netto kan dekke inn om lag en tredjedel av merforbruket fra 2018 de neste to årene.

– Så turfolk skal dekke inn merforbruket?

– Det vil jo følgelig være en del av befolkningen som vil oppleve å få økte utgifter til eiendomsskatt, både på arealområdene som beskattes og skattleggingen av selve bærplukkingen. Det er klart at de som høster godene må betale sin del av kaka.