Gå til sidens hovedinnhold

Her må du snart punge ut for å plukke multer: – De som høster av godene, må betale sin del av kaka

Artikkelen er over 2 år gammel

Ser ingen annen utvei enn å rette opp i kommuneøkonomien med ny skattlegging.

Porsanger kommune melder at det på bakgrunn av ny eiendomsskattelov av januar i år, vil fremmes et forslag til formannskapet om at alle skattepliktige eiendommer etter §§ 4–7 retakseres.

– Etter lovens §8 A-3, ledd 2, skal det være en allmenn taksering i kommunen hvert 10. år. Dersom verdien til en eiendom er vesentlig forandret kan formannskapet kreve særskilt taksering og overtakst etter §8 (3). Med bakgrunn i dette foreslås det i taksering å inkludere ressurstilgangen på egen eiendom, som multebær, skrives det i en pressemelding.

Innrapportering av multebær

Det foreslås at skattleggingen skal drives inn slik:

– Kommunen har innbyggere med store private eiendommer og innbyggere for øvrig har tilgang på innhøsting på frie arealer. Det vil være nødvendig å innføre et system for innrapportering av plukkede multebær, hvor det beregnes skatt ut fra forholdsmessig metode. Det foreslås at skatten innkreves som del av eiendomsskatten og faktureres i tilknytning til dagens kommunale avgifter. Innbyggere kan selv velge om de vil faktureres månedlig eller kvartalsvis, skrives det videre i meldingen.

 

Rådmannen: – Alle steiner må snus

Rådmann Bente Larssen ser ikke noen annen utvei.

– Porsanger kommune er i en ytterst krevende økonomisk situasjon. Alle steiner må snus. Nå er det opp til politisk ledelse å ta den endelige beslutningen.

Hun er klar på at «multebærskatten» kan snu kommunes økonomiske situasjon:

– Beregningene som er gjort viser at multeskatten netto kan dekke inn om lag en tredjedel av merforbruket fra 2018 de neste to årene.

– Så turfolk skal dekke inn merforbruket?

– Det vil jo følgelig være en del av befolkningen som vil oppleve å få økte utgifter til eiendomsskatt, både på arealområdene som beskattes og skattleggingen av selve bærplukkingen. Det er klart at de som høster godene må betale sin del av kaka.

Kommentarer til denne saken