Her må alle elever lære samisk: – Jeg kommer aldri til å være med på en motsatt fornorskning

Fra og med høsten 2021 starter innfasingen av samisk i grunnskolen i Tana.