Her legger scootertyven ut på sin ville ferd i Tromsø: –⁠ Jeg trodde et øyeblikk at det umulig kunne være rett

Det var flere som sperret opp øynene da snøskuteren kjørte forbi. Arnt Nilsen sto på kirkegården da han ble forbikjørt.