Her kan en mann ha blitt feilaktig dømt i NAV-skandalen

KOSTBAR UTENLANDSTUR: En finnmarking er dømt i NAV-skandalen for å ha tatt med støtte til utlandet - selv om det ikke var ulovlig.

KOSTBAR UTENLANDSTUR: En finnmarking er dømt i NAV-skandalen for å ha tatt med støtte til utlandet - selv om det ikke var ulovlig. Foto:

En ny gjennomgang av NAV-dommer avslørte én sak i Finnmark hvor noen kan ha blitt uskyldig dømt.

DEL

Domstolene fikk mandag 28. oktober en oversikt over «NAV-saker» fra Riksadvokaten. Dette er saker hvor det kan være avsagt dom på feil lovforståelse.

Det skriver domstoladministrasjonen i en pressemelding.

Domstoladministrasjonen fikk tirsdag 29. oktober meldinger fra domstolene om at det kunne være flere saker enn dem Riksadvokaten har funnet. Ut fra et ønske om å bidra til opprydding er domstolene bedt om å undersøke om de har behandlet andre NAV-saker der det kan være avsagt dom på feilaktig grunnlag.

Resultatet av søket foreligger nå. Domstoladministrasjonen har ut fra innmeldte saker satt sammen en oversikt over de saker som omfatter sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger og opphold i EØS-land etter juli 2012. En del domstoler har meldt inn saker som ligger utenfor dette. Disse sakene er ikke med i denne oversikten.

Det er funnet 20 nye saker. Det er i tillegg funnet 11 saker hvor det mangler opplysninger i dommen som gjør det mulig å utelukke at sakene er omfattet. I begge typer saker må Riksadvokaten vurdere om sakene skal fremmes for Gjenopptakelseskommisjonen.

Én sak på listen er lagt til Finnmark. En mann ble i Hammerfest tingrett dømt for å ha mottatt AAP-støtte mens han var i Sverige og land utenfor EØS.

- De som er berørt av «NAV-skandalen» skal vite at vi i Norges domstoler gjør hva vi kan for at det raskt blir ryddet opp, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke gjennompressemeldingen.

- Derfor satte vi i gang arbeidet for å finne ut om det kan være flere saker enn de Riksadvokaten først var klar over. Vår gjennomgang viser at det er nødvendig å se nærmere på ytterligere 31 saker. Oversikten over disse sakene har vi i dag sendt over til fungerende riksadvokat som må vurdere om det er grunnlag for å begjære sakene gjenopptatt. Samtidig sender vi oversikten til mediene for å bidra til åpenhet om sakene. Selv om vi har arbeidet så grundig som det lar seg gjøre med å finne disse sakene kan vi ikke garantere at det ikke kan være flere saker. Vi ber derfor alle som frykter at de kan ha fått en gal dom om å ta opp dette med Gjenopptakelseskommisjonen så raskt som mulig.

Det melder domstoladministrasjonen.

Artikkeltags