Gå til sidens hovedinnhold

Her kan du feire 17. mai i scooterløypa

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen har nå bestemt hvilke løyper som får ha forlenget åpning etter 4. mai.

4. mai trer motorferdselsforbudet i kraft, men kommunene kan søke om å få forlenget åpning av løypene. Det har Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Lebesby, Gamvik, Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Måsøy, Hammerfest, Alta og Loppa i Finnmark gjort.

Vinteren 2020 har reindrifta opplevd en ekstraordinær beitekrise. Reinen er derfor spesielt sårbare for forstyrrelser denne våren. Fylkesmannen har ikke gitt forlenget åpning av snøscooterløyper uten at det er gitt samtykke fra reindriften til dette.

Må vente til mandag

For kommunene Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord kommer det et eget vedtak om forlenget åpning av snøscooterløyper på mandag 4. mai, melder Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Årsaken er at det per i dag ikke er avklart om reindriften i år må flytte reinen langs kysten på grunn av mye snø på fjellet.

Kan endre vedtakene raskt

Fylkesmannen opplyser på sin nettside at en grunnleggende forutsetning for vedtaket om forlenget åpning av løypene er at kommunene stenger løyper på kort varsel hvis reindriften ber om dette.

– Løyper skal også stenges av kommunen hvis snøen smelter raskere enn forventet eller hvis usikker is og skredfare gjør det farlig å kjøre i løypene, skriver står det på Fylkesmannens nettside.

Hvis kommunen stenger løyper, blir dette annonsert på kommunens nettsider.

Scooterkjørere og andre turfolk må derfor følge med på kommunenes nettsider for oppdatert informasjon om hvilke løyper som er åpne eller stengte.

Per 30. april er 26 scooterløyper i Troms og Finnmark helt eller delvis stengt og tre områder stengt for motorferdsel av hensyn til rein.

Åpne løyper etter 4. mai

Kommune Løype nr. Forlenget åpnet fra/til Åpen t.o.m. dato
Måsøy 1 Fra FV889 i Snefjord til løypekryss løype 2 på østre Labmejavri og til nordenden av samme vann 10. mai
Måsøy 2 Fra nordenden av Bakfjordvannet til løypekryss løype 1 ved østre Labmejavri inkl. avstikker til Guollejavri (Rundvann) 10. mai
Måsøy 3 Fra FV889 på Bakfjordfjellet til løypekryss løype 1 i Krokelvdalen 10. mai
Måsøy 4 Fra løype 1 løypekryss ved østre Labmejavri til løypekryss mot løype 12 10. mai
Måsøy 12 Fra løypekryss mot løype 4, til og med Oalanjavri 10. mai
Gamvik 5 Fra Hjelpekorpshytta til Rolfstokken (løypekryss løype 3) 17. mai
Gamvik 3 Fra Rolvstokken til Rolfvannet 17. mai
Gamvik 4 Fra Løype 3 til scooterbukta ved Nordre Stjernevann 17. mai
Berlevåg 6 og 7 Fra Botndal til Buetjern 10. mai
Berlevåg 10 Fra RV891 til kommunegrensen Båtsfjord (Veien til Ordovann) Til åpning av vei
Hammerfest 10 og 8 På Sørøya: Fra Hønsebydalen/ Holmevannet til Hellefjord og Skarvfjordhamn 11. mai
Hammerfest 3 I Kvalsund: Fra Guorrajohka til Cinkajavri 11. mai
Hammerfest 4 I Kvalsund: Fra Kokelv til Cinkajavri 11. mai
Hammerfest 5 og 5a I Kvalsund: Fra Aisroaivi til kommunegrensa Porsanger (Kuvatnet) 17. mai
Alta 1 Fra Tappeluft via løype i Loppa og fra Rivarbuktløype til Kovvannet og til innoset ved Livlevaggejavri 17. mai
Alta 2 Fra Langfjordbotn med løypestart fra Parken gård til Holmvann hvor løypa møter løpe 4 og 5 17. mai
Alta 4 Fra Mattisdalen ved løypestart Omdal til køypekryss løype 2 og løype 5 ved Flomvann 17. mai
Alta 5 Fra Løypekryss løype 2 og løype 4 ved Flomvann til og med Stuevannet 17. mai
Alta 13 Fra Korsnes til Korsfjorden og Lamvik 17. mai
Alta 14 Fra Løypestart Niibeluoppal til Suohpatjàvri 17. mai
Alta 14 Fra Løypestart Rafsbotn til løypa fra Niibeluoppal ved Stuoracohkka 11. mai
Alta 15 Fra Laukeng til kommunegrensa Hammerfest 17. mai
Alta 16 Fra Store Lerresfjord til Nástejavri/Stjernevann med tilknytning løype 13 ved Vidgejávri 17. mai
Alta 17 Fra Kviby til Voinnastanjavri 17. mai
Alta 18 Fra Autsi til kommunegrense Kautokeino (løype 25) 17. mai
Alta 19 Fra Isnestoften til Klakketuvvann 10. mai
Karasjok 1 Fra Karasjok bru til med Iešjávri inkl. avstikker fra sørenden av Geaimmejávri til nordenden av samme vann 17. mai
Karasjok 4 Fra Čoavddatmohkki til løype 1 17. mai
Karasjok 5 Fra Kárášjohka ved kirkegårdsparkeringsplassen til Beiavvašgieddi 17. mai
Karasjok 8 Fra Váljohka til Ástejávrrit 17. mai
Karasjok 10 Fra løype 5 ved Ročhi til Iškorasjohka 17. mai
Karasjok 14 Fra Jergul til løype 1 17. mai
Karasjok 15 Fra parkeringsplass i sørenden av Idjajávri til Geassájávri 17. mai
Karasjok 16 Fra Bieskenjárga til Skíddejávri 17. mai
Karasjok 9 Fra Lype 1 ved Gumpeluhppu til Idjajávri 17. mai
Kautokeino 1 Fra Kautokeino til Goahteluoppal 17. mai
Kautokeino 2 Fra løype 1 i Kautokeino til Geadgejávri 17. mai
Kautokeino 3 Fra Šihccajávri-krysset på E45 til løype 4 17. mai
Kautokeino 4 Fra Siebe til Šihccajávri 17. mai
Kautokeino 5 Fra løype 1 i Kautokeino til Nammajávri 17. mai
Kautokeino 6 Fra løype 15 ved Geaidnovuohppi til Buolžajávri 17. mai
Kautokeino 7 Fra løype 15 ved Láhpoluoppal til løype 6 ved Goddebuolžžat 17. mai
Kautokeino 8 Fra løype 7 ved Láhpoluoppal til kommunegrensa ved Gaiba 17. mai
Kautokeino 12 Fra løype 15 i Kautokeino til løype 6 ved Áldoáhpi 17. mai
Kautokeino 14 Fra løype 12 ved Oddaniituáhpi til Čuonjájávri, men ikke videre til Ávžejavri 17. mai
Kautokeino 15 Fra Kautokeino til Suossjávri 17. mai
Kautokeino 19 Fra løype 15 ved Stálonjavri til Geašjávri 17. mai
Kautokeino 20 Fra løype 15 ved Mierojávri til løype 19 17. mai
Kautokeino 25 Fra Suolovuopmi til kommunegrense Alta på Ávžejávri 17. mai
Kautokeino 28 Fra løype 15 på Njallajávri til løype 12 i Ávži 17. mai
Loppa 10 Fra løypestart i Øksfjordbotn til tilknytningspunkt mellom Alta og Loppas løype på vestsiden av Brenthaugvannet 17. mai
Loppa 11 Fra Tappelufteidet til tilknytningspunkt Løype 10 17. mai
Sør-Varanger 3 Fra Bugøyfjord til Øvre Neiden 17. mai
Sør-Varanger 7 Fra Øvre Neiden til Neiden 11. mai
Sør-Varanger 19 Fra Langvasseid til Veståsveien inkl. sideløype til Sagvannet 11. mai
Sør-Varanger 21 Fra Sametibrua til Lille Sameti 11. mai
Sør-Varanger 22 Fra Sametibrua til Lille Røyrvatnet 11. mai
Sør-Varanger 23 Fra Hauge til Store Spurvevatnet, men ikke til Vaggetem eller Nordvestbukta 11. mai
Sør-Varanger 24 Fra Gjøkhotellet til Treriksrøysa 11. mai
Båtsfjord 1 Fra nedlagt flyplass ved FV891 i Båtsfjorddalen til Speiderhytta ved Adamstoppen Til åpning av vei
Båtsfjord 2 Fra FV891 i Berlevåg kommune til Ordovann hyttefelt Til åpning av vei
Båtsfjord 3 Fra FV891 til hyttebyen i Adamsdalen og ned til Klaus A. Jørgensen sin hytte Til åpning av vei
Båtsfjord 4 Fra løype 12 ved Námmeščohkka til løype 15 i Nordfjord Til åpning av vei
Båtsfjord 7A Fra løype 15 på Nordfjordeidet til Hamna Til åpning av vei
Båtsfjord 7B Fra løype 15 ved Nordfjordelva til Hamna Til åpning av vei
Båtsfjord 12 Fra løypekryss løype 15 ved Oroščohkka til Medvannet Til åpning av vei
Båtsfjord 13A Fra løype 15 ved Falkfjellet til løype 4 Til åpning av vei
Båtsfjord 13B Fra løype 15 ved Hursielva til løype 13A Til åpning av vei
Båtsfjord 14 Fra løype 2 til hyttefeltet vest for Ordovann Til åpning av vei
Båtsfjord 15 Fra FV891 løype 1 til løype 12 Til åpning av vei
Båtsfjord 15 Fra Nordfjord til øverste hytte mot Tranga (i Syltefjorddalen) Til åpning av vei
Porsanger 3 Fra Háhttirjohka/Hatter på E6 til Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet 17. mai
Porsanger 26 Fra Indre Brenna til Stuorra Áilegasjávri 13. mai
Porsanger 23 Fra Stuorra Áilegasjávri til løype 27 13. mai
Porsanger 27 Fra Čoarvenjárga/Hornneset til løype 23 13. mai
Tana 2A Fra Sirbmá til Gurteluoppal 17. mai
Tana 3A Fra Båteng til Gurteluoppal 17. mai
Tana 3B Fra Goavddesgurnjárga til løype 3A vest for Laddelašjávri 17. mai
Tana 4 Fra Hillágurra til Liŋkonjávri 17. mai
Tana 5 Fra parkeringsplass i Máskejohleahki til Stuorra Ilis ink. sideløype til Liŋkonjávri 17. mai
Tana 6A Fra Bonjákas/Bonakas til Geassájávri/Sommervann 17. mai
Tana 6B Fra Smalfjord til løype 6A ved Borttaláttu 17. mai
Tana 6C Fra Boftsa til løpa 6A i Siidaleahki 11. mai
Tana 7 Fra Giillaš RV96 til Stuorrajohka/Storelva RV96 17. mai
Tana 8 Fra Stuorrajohka/Storelva til Stuorra Ilis 17. mai
Tana 10A Fra Čámmájohka bru til brua over Riidoveaijohka ved FV890 inkl. sideløype til Mielkeveaijávri 17. mai
Tana 10B Fra Løype 10A til Geresjávri 17. mai
Tana 10C Fra Čámmájohka til sørlige veikryss mellom Gammelveien og Kvartsittveien 11. mai
Tana 10C Fra sørlige veikryss mellom Gammelveien og Kvartsittveien til løype 13B 17. mai
Tana 12 Fra Austertana til Harrelv 17. mai
Tana 13B Fra løype 10C på Gammelveien til Berlevåg kommunegrense 17. mai
Tana 14 Fra Álletnjárga/Alleknjarg til Skalvejavri/Kjelsjøen 17. mai
Tana 11 Fra Skuvgi/Birkestrand til Uhca Dápmotjávri/Lille Klokkervann 11. mai
Tana 13 Fra Parkeringsplass i Luftjokdalen til start av Hanadalen 11. mai
Tana 13 Fra start av Hanadalen til Stuorát Hánájávrit/Hanavann 17. mai
Tana 9 Fra Skippagurra til Båteng 11. mai
Tana 15 Fra Buolbmát/Polmak til Buolbmátjávri/Polmakvann 11. mai
Lebesby 8 Fra Gabbatkanalen løypekryss løype 8 til kommunegrense Tana på Gottetjávrrit 10. mai
Lebesby 15 Fra RV98 Adamsfjordsletta til Gabbatkanalen løypekryss løype 8 10. mai

Kommentarer til denne saken