Her har priskrigen ført til mye mer tank for kronene enn i resten av fylket

Hvor og når du fyller tanken kan ha mye å si for pengeboka. Både Stian og Roald kunne smile over prisene i Hammerfest torsdag.