Her har de det høyeste sykefraværet i fylket: – Det er belastende

Administrasjonssjef i Nesseby kommune, Olaf Trosten, sier kommunen ikke er fornøyd med statistikken og at de jobber med å forbedre situasjonen.