Her hadde kontrollørene storfangst: – Et høyt antall

Vegvesenet kontrollerte 89 kjøretøy onsdag. Det resulterte i gebyrer, klippede skilt og avlastinger på stedet.