Her gikk det galt. Vegvesenet ber folk være oppmerksomme

En bil er observert å ha kjørt utenfor veien ved brua på Sarnes.