Her fortsetter gratis parkering – men bare en stund til

Formannskapet viderefører gratis ordning.