På klinikk Alta, også kalt Alta nærsykehus, som åpner til høsten, er det planlagt en døgnenhet for rusbehandling med åtte sengeplasser, der to senger er dedikert tyngre avrusning. Disse avrusningssengene er et helt nytt tilbud hos Finnmarkssykehuset.

– Vi var på omvisning og ble kjempelettet over det vi fikk se og høre, men så får man denne kontrabeskjeden, sier Heidi Marie Mauno Sletten, leder for brukerrådet i DPS (distriktspsykiatrisk senter) i Vest-Finnmark.

Hun og nestleder i brukerrådet, Tom-Kristian Tommen Hermo, forteller at de under et møte mellom pårørende og brukere i Karasjok i mars, fikk beskjed om at Finnmarkssykehuset mangler penger til å ta enheten i bruk som planlagt.

Det bekymrer Mauno Sletten.

– Det er fortvilende for oss som jobber med rus- og psykiatriproblematikken og vet hvor skoen trykker. Ruspasientene har vært nedprioritert i såpass så lang tid, og burde nå prioriteres sterkt.

– Skuffa

Tom-Kristian Tommen Hermo er også fortvilet.

– Som vi vet er det ikke penger nok, og nå kommer hele avdelingen til å stå tom. Det er synd å skulle miste det som skulle være en grunnpilar. Jeg er kjempeskuffa, ikke bare det, men også fortvilet, alt skulle jo være på plass i september. Endelig så var det noen som så oss, men med et pennestrøk kan det være borte.

De understreker at det er et samlet brukerråd som er bekymret over situasjonen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

I dag er det en avdeling for rus i Karasjok. Åtte av disse plassene skal etter planen flyttes derfra og over til Alta. Men dette gjelder altså ikke avrusningssengene, som ikke finnes ennå.

– Det er ingen tvil om at man lider under dette. Det er en stor belastning å reise til Åsgård i Tromsø, hvor man i dag må på avrusning, spesielt for dem som sliter med angst. Jeg synes det er merkelig at de nedprioriterer dette, spesielt med tanke på hvor mange som sliter i Vest-Finnmark, sier Hermo.

LES OGSÅ: Slik ser Klinikk Alta ut ett år før åpning

Han sier det ikke er rettferdig overfor pasientgruppa.

– Avdelingen er klar og nå må de klare å hoste opp de pengene. Jeg er sjokkert over at de nedprioriterer dette. Jeg håper dem får opp øynene. Ellers er jeg redd ting vil bli gjort i hytten og styrten, for hva ligger i ordet «gradvis», når det ikke er satt av penger i budsjettet? Fra regjeringens hold skal det være prioritert, men så stopper det rett og slett i så stort fylke som Finnmark.

Hermo, som også er representant for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), oppfordrer politikerne i Vest-Finnmark til å komme på banen i saken.

– Hadde dette skjedd i somatikken hadde det nok blitt et ramaskrik. Men vi ser enda en gang at de som sliter med rus/psykiatri ikke blir ivaretatt.

Gradvis opptrapping

Inger Lise Balandin, klinikksjef for psykisk helsevern og rus hos Finnmarkssykehuset, sier at det som ligger inne er en gradvis opptrapping av rusposten. For 2019 ligger tre millioner kroner inne i budsjettet for døgnenheten for rusbehandling.

Etter planen skal lokalene være klare til bruk 1. november.

– Jeg kan ikke svare på i dag hvordan framdriften blir, det må ses i budsjettsammenheng, men jeg håper det kommer raskt på plass, sier Balandin.

Hun sier Hermo og Slettens frykt ikke er i samsvar med det som ligger i fremdriftsplanen.

– Men det stemmer at fullfinansiering av tilbudet må skje i forbindelse med behandlingen av budsjett 2020.

Balandin sier videre at de vil starte med å lyse ut lederstilling til sommeren, så vil planleggingen og utlysningen av flere stillinger foregå på høsten.

– Inntil videre har vi 12 plasser i Karasjok, og vi vil ikke redusere her før vi har plass i Alta. Vi beholder altså plassene i Finnmark. Planlagt avrusning i dag skjer i regi av UNN, sier hun.

193 millioner til klinikk Alta

Alta nærsykehus realiseres ved en ombygging og utvidelse av nåværende Alta helsesenter i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune.

I avdelingen for psykisk helsevern og rus er følgende planlagt på klinikk Alta:

  • Egen etasje med poliklinikk for barn, voksne og rus
  • Døgnenhet med 15 senger for voksne (utvider fra 10 til 15 senger)
  • Døgnenhet åtte senger rus, hvorav to senger er avrusning (nytt tilbud)
  • Tre private avtalehjemler for psykologspesialister

Finnmarkssykehuset gikk 17,9 millioner i minus i 2018, det til tross for at målet var satt til 24 millioner i overskudd. De samlede investeringene i 2018 utgjorde 485 millioner kroner, hvorav 193 millioner kroner gikk til klinikk Alta. Totalkostnadene for klinikk Alta er på 420 til 430 millioner kroner.

Dette skriver Finnmarkssykehuset om Alta nærsykehus på sine hjemmesider:

«Nærsykehuset skal i første rekke betjene pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa og er en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark. Målet mot 2020 er å doble poliklinikk og dagkirurgi ved nærsykehuset sammenlignet med slik tilbudet var i 2012. Vi viderefører kapasiteten på medisinsk dagbehandling, og øker fra 9 til 20 senger for somatisk behandling, hvorav 6 er kommunale. Vi etablerer MR og CT og skal øke antallet ultralydundersøkelser.

I tillegg får vi et nytt tilbud for tyngre avrusning. To av åtte plasser innenfor rusbehandling er dedikert tyngre avrusning. 

Vi bygger og renoverer cirka 5000 m. Alta nærsykehus skal dimensjoneres for å ivareta en ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Alta og Vest-­Finnmark.»

LES OGSÅ: Den nye klinikksjefen i Alta lover: – Slagpasienter skal få CT-behandling her