Gå til sidens hovedinnhold

Her er yrkene som kan gi deg gratis barnepass

Når skoler og barnehager stenges, tilbyr kommunene barnepass til familier der begge foreldrene jobber innenfor samfunnskritiske funksjoner.

(Avisa Nordland)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utarbeidet i 2016 retningslinjer for samfunnets kritiske funksjoner, og har kommet fram til 40 områder der det er kritisk at vi har bemanning.

Befolkningens og samfunnets grunnleggende behov deles inn i tre hovedgrupper: styringsevne og suverenitet, befolkningens sikkerhet og samfunnets funksjonalitet.

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Det gjelder følgende grupper:

Styringsevne og suverenitet

Styring og kriseledelse

 • Konstitusjonelle organer og forvaltningen
 • Beredskap og kriseledelse

Forsvar

 • Overvåking og etterretning
 • Forebyggende sikkerhet
 • Militær respons

Befolkningens sikkerhet

Lov og orden

 • Rettssikkerhet
 • Kriminalitetsbekjempelse
 • Etterforskning og iretteføring
 • Ro og orden
 • Grensekontroll
 • Fengsels- og institusjonssikkerhet

Helse og omsorg

 • Helsetjenester
 • Omsorgstjenester
 • Folkehelsetiltak
 • Atomberedskap

Redningstjenester

 • Redningsberedskap
 • Brannvern
 • Sivilforsvar
 • Kjemikalie- og eksplosivberedskap

IKT-sikkerhet

 • Sikre registre, arkiver m.v.
 • Personvern
 • Hendelseshåndtering i IKT-systemer

Natur og miljø

 • Forurensingsberedskap
 • Meteorologiske tjenester
 • Overvåking av skred- og flomfare

Samfunnets funksjonalitet

Forsyningssikkerhet

 • Matvareforsyning
 • Drivstofforsyning

Vann og avløp

 • Vannforsyning
 • Avløpshåndtering

Finansielle tjenester

 • Finansmarkedet
 • Finanstransaksjoner
 • Betalingsmidler

Kraftforsyning

 • Forsyning av elektrisk energi
 • Fjernvarme

Elektroniske kommunikasjonstjenester

 • Ekom-tjenester
 • Sikkerhet i elektronisk kommunikasjon

Transport

 • Transportevne
 • Sikre transportsystemer
 • Sikker transport

Satellittbaserte tjenester

 • Satellittjenester

Kommentarer til denne saken