Her er tallene som viser at trafikken eksploderte med det samme Nord-Sverige ble «gult»

Da den svenske regionen ble gul var det grønt lys for trafikantene.