Her er Finnmarks ti billigste boliger

Den billigste boligen i Finnmark finner du i Båtsfjord og ligger ute med en kvadratmeterpris til under 2000 kroner.