Erna Solberg holdt for kort tid siden en pressekonferanse hvor hun fortalte at Norge henter hjem 5 foreldreløse norske barn fra Syria. Ja, det skulle bare mangle. Hun leste opp en melding, tydeligvis forfattet av sine rådgivere, som ikke ga svar på regjeringens holdning til de øvrige norske statsborgere som er strandet i Syria. Det haster med et svar. Disse folkene er stuet sammen i en leir i Syria, beregnet på 10.000 mennesker, som har huset opp til 70.000 mennesker som lever under katastrofale helsemessige forhold. Det er tydeligvis indre strid i regjeringen, hvor Frp har fått styre regjeringens standpunkt.

Det er to hovedinnvendinger mot å hente disse folkene hjem til Norge. Det ene er at såkalte IS-krigere kan utgjøre en terrorrisiko. Det er det delte meninger om og flere eksperter mener det ikke er tilfelle. Uansett, så behøver man ikke tilhold i Norge for å utføre terroraksjoner her. Det ser man blant annet ved at terror i Nederland har vært utført av personer bosatt i Frankrike.

Den andre hovedinnvending er at de selv har satt seg i en slik situasjon og derfor selv må ta følgene. Ja, menneskene kan ta uheldige valg, men vi redder da fjellklatrere ned fra en berghylle, selv om de selv er skyld i at de har havnet der. En annen og kanskje mer sammenlignbar hendelse, er historien om to unge menn fra Norge (Moland og French) som dro til Kongo, angivelig for å verve seg som leiesoldater (fremmedkrigere). Det gikk så galt som det kunne gå. Først ble sjåføren deres drept og deretter døde den ene av dem i fengsel. French ble tiltalt og dømt til døden for mord på dem begge.

Vi husker alle hvilket oppstyr det ble i Norge, med aktivitet både fra politisk hold og fra kirkelig hold, samt fra det norske diplomatiet. Det endte med at French ble «kjøpt» hjem til Norge. Her har han skrevet bok og reiser rundt med foredrag og salg av boken. Er det virkelig slik at vi har større sympati for hvite nordmenn med kristen kulturbakgrunn enn muslimske borgere i Norge med en mørkere hudfarge? Det er på denne bakgrunn jeg mener at Norge bør bidra ved å hente hjem alle norske borgere fra umenneskelige forhold i Syria, selvsagt i forståelse med de syriske myndigheter.

Så gjenstår spørsmålet om straff. Etter norsk lov er det forbudt å slutte seg til terrororganisasjoner som IS. Hjemme i Norge bør derfor alle som har sluttet seg til IS, tiltales og straffes. En annen sak er spørsmålet om krigsforbrytelser begått i Syria. Her har Sverige tatt initiativ til å opprette et FN-tribunal for å dømme krigsforbrytelser, på samme måte man gjorde etter massakrene i Rwanda. Norge har støttet dette. Tiltales norske borgere, må selvsagt Norge utlevere disse dersom de befinner seg i Norge.

Erfaringer fra tilsvarende tribunaler, helt tilbake til Nürnbergprosessen, er at det først og fremst er lederne som vil bli dømt. Deltakelse gjennom matlaging og pass av barn i Syria, vil neppe kvalifisere til dom for krigsforbrytelse.

Kristelig folkeparti har et spesielt ansvar på bakgrunn av sine kristne verdier. De kan ikke overlate styringen av regjeringens politikk på dette området til Fremskrittspartiet, selv om regjeringssamarbeidet har gitt dem noen ministerposter og en begrensning av kvinners rett til selvbestemt abort.