49-åringen som i dag er eiendomssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune blir dermed kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgrens høyre hånd. Han vil samtidig også få en sentral rolle i omstillingsarbeidet kommunen er i gang med, noe han også har erfaring med fra tidligere. Det melder den samiske avisa Ságat.

Seim var også søker til stillingen som kommunedirektør da Inger Eline Eriksen Fjellgren fikk denne.

Seim er vokst opp i Seida i Tana og er i dag bosatt i Vestre Jakobselv i Vadsø. Han er utdannet lærer, har jobbet i skoleverket, og har i tillegg erfaring fra blant annet Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS), melder samme avis.

HINAS er det vi i dag kjenner som Sykehusinnkjøp HF.