Gå til sidens hovedinnhold

Heltid vil skape bolyst!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet mener at regjeringen må lovfeste retten til heltid. Dette for å ivareta den enkelte ansatte, men også for å ivareta samfunnsutviklingen.

Å ansette folk i deltidsstilling skaper negative konsekvenser for den ansatte men også for arbeidsgiver. Tusener av ansatte i Norge i privat og offentlig sektor har en deltids stilling som gjør det slik at de lever med mobilen i hånda, de må «shoppe» vakter. Før i tiden sto den ansatte med «lua» i hånda, nå står de med mobilen i hånda! Deltidsstilling skaper usikkerhet i hverdagen for den ansatte, hvor stor vil lønningen være denne måneden? Konsekvensen av å aldri vite hvor mye man tjener i måneden preger hverdagen med usikkerhet og uforutsigbarhet. Den ansatte vet at de taper pensjon, og at det vil være vanskelig å få lån til bl.a. huskjøp, flere vil tenke seg om. Har man forutsigbarhet økonomisk nok til å skape en familie? Dette vil igjen gi ringvirkninger til om unge folk etablerer seg med hus og hjem. Ønsker unge mennesker å etablere seg i en kommune der de ikke får lån til hus, har ingen forutsigbarhet i forhold til stabil inntekt, og pensjonsinntekten er lik null?

Vi ser at flere arbeidsplasser i dag benytter seg av deltidsstillinger. Da kan man kan undre seg over, hvor mye tid bruker ledere til å få folk inn i stillinger der det er et behov? Hvordan virker det inn på kvaliteten av arbeidet at det hele tiden er nye folk, hva er kvaliteten av dette? De som benytter seg av tjenestetilbudet må hele tiden forholde seg til mange mennesker, hvor trygt er dette? Heltidsstilling skaper trygghet, stabilitet og kvalitet, noe enhver arbeidsgiver vil tjene på i lengden. Fordi den ansatte har større forutsigbarhet, og vil derfor kunne bli lengre i stillingen, men også at den ansatte gjennom sin erfaring vil bidra til kvalitet innenfor sitt fagfelt.

Hele stillinger vil skape bolyst, være rekrutterende også ute i distriktene, sørge for mer penger inn til kommunene og kan virke inn på høyere innbyggerantall. Dette er logisk, med en trygg inntekt vil folk trives bedre, ha en tryggere økonomi, ønske å skape en familie og bli boende. Når folk bosetter seg, etablerer familie og trives vil ringvirkningen vil være bolyst.

Dersom man ansetter i hele stillinger vil det være en «vinn – vinn» situasjon for den enkelte ansatte, men også for samfunnsutviklingen. Derfor mener Fagforbundet Finnmark at vi må støtte en regjering som går inn for hele stillinger og legger til rette for dette også i lovverket.

Kommentarer til denne saken