Fagenheten snur: Skal ta hensyn til at det er en belastning for ofrene at den overgrepsdømte bor i nærmiljøet

Artikkelen er over 2 år gammel

Sentral fagenhet for tvungen omsorg, som bestemmer hvor den overgrepsdømte skal gjennomføre dommen, vil i kjølvannet av at ny informasjon nå kommer frem sende inn en rapport til påtalemyndigheten som problematiserer at overgriperen bor i Kjøllefjord - blant sine ofre. Ny rettssak reises i 2018.