Helseforetak med hovedkontor i Vadsø overtar tjenester for Forsvaret: Skal gjøre innkjøp for 100 millioner kroner

Sykehusinnkjøp HF får ny storkontrakt etter sparetips fra Forsvaret.