I Finnmark er det 90 prosent hjemmevaktordning. Til sammenligning har man sørover i landet 98 prosent stasjonsvakt, og hvorfor det mon tro?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bort med gammeldags ambulanseordning.

DEL

MeningerStyret i Helse Nord RHF har i PCI-saken vært opptatt av at befolkningen skal ha et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvor man bor. Styret skal nå se fremover. Da bør blikket rettes mot andre deler av helsetjenesten hvor det knirker litt i likeverdigheten.

I den nordlige helseregionen praktiseres det fortsatt en gammeldags arbeidsform med hjemmevakt i ambulansetjenesten. Om lag 80 prosent av ambulansestasjonene i Nord-Norge har hjemmevakt. I Finnmark er det 90 prosent hjemmevaktordning. Til sammenligning har man sørover i landet 98 prosent stasjonsvakt, og hvorfor det mon tro?

Hjemmevakt gir ikke pasientene et likeverdig tilbud til rask og viktig behandling. I dag er det slik at det aksepteres 12 minutter lengre utrykningstid ved hjemmevakt enn når ambulansepersonellet er på stasjonen. Ved utrykning til ulykker og ved hjerteinfarkt, hvor minuttene teller, er dette dyrebar tid som kan ha konsekvenser for pasienten.

Styret i Helse Nord RHF har besluttet å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse (plumbo) ved hjerteinfarkt. Da må utrykningstiden i ambulansen også ned slik at pasienten får trombolyse tidligst mulig. Det er viktig å forbedre hele kjeden fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) mottar nødanrop, til pasienten er på sykehus og kan utredes for videre behandling.

Helse Nord ligger bekymringsfullt langt etter resten av landet med stor andel hjemmevakt i ambulansen. Det er enkelt å organisere dette på en bedre måte slik at befolkningen i eksempelvis Helgeland, Norland, Troms og Finnmark får en responstid for ambulansen som kan betraktes som likeverdig med det befolkningen i resten av landet har.

Artikkeltags