Nakkeskaden har gjort Helge (50) ufør. Nå skal tiden brukes til å lære å leve med nedsatt helse, kampsporttrening og finne glede i de nære ting

Helge Nicolaisen, assisterende rådmann og økonomisjef i Porsanger, har bedt rådmann Bente Larssen om å bli fristilt fra sin stilling i kommunen og ble 1. april midlertidig uførepensjonist.