Helse Nord har blitt et redskap for lokalpolitiske interesser. Dermed vil legitimiteten gradvis gå tapt

Skjalg Fjellheim.

Skjalg Fjellheim. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Helse Nord ville ikke lytte til argumenter basert på 30 års opparbeidet kunnskap, skriver Skjalg Fjellheim.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kjernen i den galopperende tillitskrisen mellom Helse Nord og befolkningen i Troms og Finnmark er like trist som den er banal: Helse Nord ville ikke lytte til argumenter basert på 30 års opparbeidet kunnskap om hjertemedisin i sin egen landsdel.

I stedet henvendte man seg til en “prosjektdirektør” i Oslo, som i løpet av tre uker ferdigstilte en rapport som ga Helse Nord nøyaktig den konklusjonen administrasjonen trengte for å splitte et sårbart miljø i Nord-Norge.

At det skjer i en situasjon hvor tilgang på kvalifisert fagpersonell er den desidert største utfordringen for helsevesenet i nord, gjør saken dypt tankevekkende.

Alt som har skjedd etter PCI-vedtaket viser at saken bare skaper tapere. UNN er en taper, men Helse Nord er selv den aller største taperen.

Spørsmålet er; hvordan kan det nordnorske helseforetaket reddes i en situasjon hvor stadig flere uttrykker bekymring for at vår felles universitetsklinikk forvitrer?

En spørreundersøkelse Infact har foretatt viser også at befolkningen i Troms og Finnmark tror det er lokalpolitikk og ikke faglige argumenter, som ligger til grunn for viktige beslutninger i Helse Nord.

De siste dagene har det i tillegg kommet frem at PCI-saken ikke er enestående. Også på flere andre medisinske fagområder ser det ut til å pågå prosesser i retning av oppsplitting av høyspesialiserte fagmiljøer, fra UNN til Nordlandssykehuset.

Det underbyggger det mange fornemmer; at administrasjonen i Helse Nord har blitt et redskap for lokalpolitiske interesser. Dermed vil legitimiteten gradvis gå tapt.

Nå kommer også politikerne i Troms og Finnmark på banen. Stortingsrepresentantene Sandra Borch og Torgeir Knag Fylkesnes sier den opprivende striden mellom UNN og Helse Nord viser at foretaksmodellen bør avvikles.

Kanskje er det også der vi havner, i det lange løp.

I mellomtiden handler det om å sikre et velfungerende Helse Nord. På kort sikt vil veien til ny tillit være å flytte på noen oppgaver. Slik kan man unngå at faglige hensyn igjen må vike for lokal interessepolitikk.

Da trenger vi et rausere Bodø. Det handler om å dele på helsemakten, med en stor og sammenslått region nord for seg. Den er på 78000 kvadratkilometer, en fjerdedel av Norges landareal, med et folketall som er identisk med Nordland, og der det altså ser ut til å være ganske få som liker tanken på å bli fjernstyrt fra et langt mindre nabofylke.

Saklig sett er det altså svært gode grunner for å flytte den medisinske ledelsen i det regionale foretaket til Troms og Finnmark, etter at den i 17 år har vært  plassert i Bodø. Å lokalisere 1 – en - av de totalt ni direktørene i Helse Nord et annet sted enn Nordland, er ikke noe stort offer for å bevare et viktig nordnorsk fellesskap.

Det er sannsynligvis også det eneste organisatoriske grep som kan gjøres for å gjenoppbygge tilliten til Helse Nord, som nå er fullstendig ruinert.

En slik organisatorisk justering vil faktisk være et mildt kompromissforslag, for å løse en fastlåst situasjon.

Her burde vi også kunne håpe på forståelse fra helsepersonell, politikere og redaktører i Nordland. Gjennom flere år har for eksempel sjefredaktør Jan Erik Hansen i Avisa Nordland uttrykt meget dyp skepsis til at for mye makt samles på ett sted i landsdelen.

Hansen har i en årrekke vært en klok talsperson for arbeidsdeling i landsdelen, at Nord-Norge er for langt og stort til at makt kan samles et sted, den må derfor spres og flyttes på. Hansen har selv nevnt politi, universitetene, Innovasjon Norge og en rekke andre statlige etater.

Til og med da ett enkelt menneske – en regionredaktør i NRK – skulle sitte på et kontor i Tromsø, slo Hansen full alarm om at NRK-tilbudet i Bodø ble styrt fra et annet fylke.

Men nå mener han altså at Universitetssykehuset Nord-Norge er så viktig for landsdelen at sykehuset må passes på fra Bodø.

Snakk om å møte seg selv i døra.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken